Pisa ispiteşte nenumăraţi turişti din întreaga lume tocmai cu moştenirea şi bogăţia sa istorică, o istorie probată de multele stabilimente în care oraşul abundă. Se cunoaşte că cele mai multe dintre catedralele şi bisericile sale, precum şi muzeele, au fost întemeiate cel mai devreme în secolul al IX-lea sau al X-lea, moştenirea fiind extinsă în cursul secolelor ulterioare. Dar lăsând la o parte stabilimentele religioase şi muzeele, Pisa deţine o serie de alte edificii care nu ţin de nici una dintre aceste două categorii; cu toate acestea, ele sunt la fel de valoroase în ceea ce priveşte încărcătura lor istorică.

Palatul Arhiepiscopal (Palazzo Arcivescovile) impresionează prin solemnitatea atât de caracteristică faţadei şi altor elemente care o jalonează, de exemplu, ferestrele şi frontoanele, precum şi prin cele două coloane ce susţin terasa de la etaj. În curtea Palatului sunt câteva busturi ce reprezintă diverşi arhiepiscopi din Pisa, dar şi o excelentă operă de artă a lui Andrea Vacca, anume, Moise, ce datează din secolul al XVIII-lea. Parterul prezintă câteva fresce baroce, însă principalul inventar al acestui edificiu priveşte arhivele pe care le găzduieşte, anume, Arhivele Arhiepiscopale.

Nume:
Palazzo Arcivescovile
Adresă:
Piazza dell’Arcivescovado, Pisa, Italia